2024. július 20.

FELNŐTTKÉPZÉS – 2019. 12. 31. napján hatályos jogszabályok alapján > Minőségpolitika

Az INNOCENTER Nonprofit Kft. az eredményes és sikeres vállalkozási tevékenység előfeltételeként fogalmazza meg az átlátható és a felnőttképzési jogszabályokban előírt területekre vonatkozó működés-szabályozás megteremtését. Ennek érdekében a Kft. vezetése felnőttképzési minőségbiztosítási rendszert alakított ki és vezetett be.

Az INNOCENTER Nonprofit Kft. működése során a digitális oktatás területén regionálisan elismert szerepet tölt be. A társaságnál kifejlesztett és működtetett online oktatási keretrendszer (portál), a Digitális Középiskola programja, országosan is kiemelkedő a digitális oktatás területén. A Kft. ezen oktatást 17 évig, a speciális helyzetben lévő célcsoportok számára, együttműködő partnere közreműködésével végezte. Az eddigi tapasztalatokra alapozva a Kft. vezetésének elhatározott célkitűzése a Digitális Középiskolában végzők célirányos felnőttképzésekbe történő bevonása, amely döntő mértékben megkönnyítené e célcsoport munkaerő-piaci elhelyezkedését.

Az INNOCENTER Nonprofit Kft. felnőttképzés területén elérni kívánt célkitűzései a 2020-2022. évekre, hogy országos szinten is meghatározó szerepet töltsön be az online oktatási piacon. A hallgatók száma alapján országosan az első húsz olyan vállalkozás közé kerüljön, amelyek részben vagy egészben online oktatás keretében biztosítják a képzéseiket. További cél, hogy a Kft. regionális szinten meghatározó szerepet érjen el a digitális írástudás fejlesztésében és elmélyítésében, olyan térségekben is képzéseket, információkat biztosítva, ahol jelentős az elmaradás az informatikai ismeretek alkalmazásában. Árbevétel alapján az első tíz olyan vállalkozás közé kerüljön az Észak-magyarországi régióban, amelyek informatikai képzési programjaik alkalmazásával segítik a munkaviszonyban állók, vagy a közvetlenül a munkaviszony létesítése előtt álló, leendő munkavállalók hatékonyabb munkavégzését, valamint társadalmi programokba történő bekapcsolódásukat. Kitűzött cél továbbá, hogy a Kft. regionális szinten meghatározó szerep töltsön be az előzőekben megjelölt időszakban az a speciális, magas szakmai tartalommal rendelkező képzések területén. Árbevétel alapján az első húsz olyan vállalkozás közé kerüljön az Észak-magyarországi régióban, amelyek minőségi partnereik munkavállalói számára biztosítják az elvárások szerinti, korszerű magas szintű szakmai tartalommal kifejlesztett képzéseket.

Oktatóink szerepét kulcsfontosságúnak tartjuk szakmai és andragógiai szempontból egyaránt. Célunk, hogy a szakma által elismert oktatói körrel dolgozzunk. Kiválasztásuknál kiemelt szempont a rendszeres oktatás során megszerzett felnőttképzési gyakorlat. Felnőttképzési rendszerünkben nagy súllyal kap helyet a legújabb módszerek átvétele és gyakorlati alkalmazása, valamint korábban a Kft-nél végzett oktatói tevékenység színvonala.

A felnőttképzés keretében szervezett tanfolyamaink lebonyolításához szükséges adminisztrációs, személyi és tárgyi feltételeket a hatályos jogszabályokban leírt követelmények szerint folyamatosan biztosítjuk. Képzési programjaink, tananyagaink kifejlesztése és továbbfejlesztése során maximálisan építünk a megrendezett tanfolyamainkról gyűjtött résztvevői elégedettségmérés adataira, az oktatói visszajelzésekre, az ellenőrzésekből származó információkra, és természetesen figyelembe vesszük az esetlegesen felmerülő ügyfélpanaszokat is. Az ügyfélpanaszokat rögzítjük, kivizsgáljuk és visszajelzést adunk ügyfeleinknek.

Számunkra fontos az érdeklődőkkel való személyes kapcsolattartás, mivel így az egyéni igényeket is figyelembe véve biztosíthatjuk képzéseink résztvevői számára az eredményes tanulást. Ennek érdekében az általunk nyújtott képzéshez a képzés programjában meghatározott feltételeket biztosítjuk. Tanfolyamaink elméleti és gyakorlati részének színvonalas megtartására alkalmas helyszínt nyújtunk.

Nyílt, egyértelmű és átlátható kommunikációra törekszünk a tanfolyamok meghirdetése, megszervezése, továbbá a személyes és a telefonos ügyfélszolgálati munka során annak érdekében, hogy érdeklődőinkből elégedett tanfolyami résztvevők legyenek, akiket a későbbiekben jelentkezőink között üdvözölhetünk ismét.

A minőségpolitikánk megvalósulását az évente végzett szervezeti önértékelés keretében felülvizsgáljuk, és szükség szerint módosítjuk.