2024. június 15.

Felnőttképzés – 2020.09.01 utáni szabályok alapján  > Pedagógus-továbbképzés elégedettség adatai

Kérdések

Mennyire elégedett:

1. a képzés céljaival és azok megvalósulásával
2. a képzés előzetes elvárásainak való megfelelésével
3. a képzés hatására a digitális kompetenciáinak fejlődésével
4. a képzés tartalmának újszerűségével
5. a képzés gyakorlati hasznosságával
6. a képzés során megismert videókkal, ajánlott weboldalakkal, szakirodalmakkal
7. a követelmények teljesíthetőségével
8. az ellenőrzés, értékelés módszereivel, eszközeivel
9. a képző szakmai felkészültségével
10. a képző által alkalmazott módszerekkel
11. a képző elérhetőségével és válaszkészségével
12. a képző által adott visszajelzésekkel
13. a Nexius Learning Rendszer működésével
14. a képzésszervezéssel kapcsolatos kommunikáció rendszerével, működésével
15. a képzés szervezésével kapcsolatos információk mennyiségével és tartalmával

Válaszok

[5] teljes mértékben elégedett vagyok
[4] inkább elégedett vagyok
[3] elégedett is vagyok, meg nem is
[2] inkább elégedetlen vagyok
[1] egyáltalán nem vagyok elégedett

Eredmények