ENDE
2017. március 29.

Bemutatkozás

Az INNOCENTER Innovációs Központ Nonprofit Kft. egy 2002-ben létrejött, az Európai Bizottság kutatás-fejlesztési és innovációs közösségi keretszabálya alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülő, nonprofit gazdasági társaság, amelynek legfőbb célja az Észak-magyarországi régió innovációs teljesítményének növelése. Az innovációs központ elsősorban a régió innovatív kis- és középvállalkozásaira koncentrál, főként azokra, amelyek az informatikai és kommunikációs technológia, megújuló energia-energetika, fenntartható fejlődés területén működnek.
Az INNOCENTER a hazai és nemzetközi vállalkozásfejlesztő intézményrendszer része. Kapcsolataival, szolgáltatásaival kiegészíti azt, és speciális szakértelmével, eszközeivel kiemelten az innovációra alapozott kis- és középvállalkozások fejlődését szolgálja, projekteket kínál fel kockázati tőke befektetőknek.
Az INNOCENTER székhelye a Miskolci Egyetem területén található, mivel innovációs fejlesztési terveit az Észak-magyarországi régió Tudásközpontjában, a Miskolci Egyetemmel együttműködve, annak szellemi kapacitására építve kívánja megvalósítani.

CÉLKITŰZÉSEK:


Az INNOCENTER Innovációs Központ Nonprofit Kft. célja, hogy szolgáltatásaival, szakértelmével felkutassa a legígéretesebb innovatív projekteket, tanácsadással támogassa megvalósulásukat, piaci hasznosulásukat, valamint, hogy a Regionális Tudásközponttal, a Miskolci Egyetemmel közösen ezen vállalkozások számára innovációs központi szolgáltatásokkal kedvező infrastruktúrát, alkotó környezetet teremtsen, illetve hogy ösztönözze és támogassa a helyi és regionális kezdeményezéseket és a nemzetközi együttműködéseket.
Az INNOCENTER legfontosabb célkitűzése tehát az, hogy egy kiváló helyszín és számos minőségi szolgáltatás rendelkezésre bocsátásával előmozdítsa az észak-magyarországi regionális gazdaság és társadalom valamennyi szereplője közötti együttműködést és ezzel elindítsa a régió ugrásszerű gazdasági teljesítményének valamint versenyképességének növelését.
Az INNOCENTER központja kíván lenni a modern információs társadalomhoz kapcsolódó kutatásoknak, az Internet-alapú valamint mobilkommunikációs tudásbankot működtető vállalatoknak, az eLearning kutatásával és alkalmazásával foglalkozó társaságoknak, valamint a tudásmenedzsment területén működő szervezeteknek.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS: